“AzerGold” QSC-nin müxtəlif sahələrinin əlaqələndirilməsi üçün avtomobil yollarının (Tülallar-Zurnabad-Gəncə Qəsəbəsi, Kərəmli kənd ətrafı, Quşçu kənd ətrafı) tikinti quraşdırma işləri

Müştərinin adı

AzerGold QSC

Görülmüş işlər

Avtomobil yollarının tikinti quraşdırma işləri

Layihənin yerləşdiyi yer

Tülallar-Zurnabad-Gəncə Qəsəbəsi

“AzerGold” QSC-nin müxtəlif sahələrinin əlaqələndirilməsi üçün avtomobil yollarının (TülallarZurnabad-Gəncə Qəsəbəsi, Kərəmli kənd ətrafı, Quşçu kənd ətrafı) tikinti quraşdırma işləri Cəmiyyətimiz tərəfindən icra olunmaqdadır. Görülən öhdəliklər siyahısında 24 km uzunluğu olan V-ci dərəcəli avtomobil yolunun tikintisi ilə yanaşı yol ətrafı mövcud olan elektrik xətlərinin, qaz borularının və su xətlərinin bərpası və yeni xətlərin çəkilməsi, 6-24m uzunluğunda 4 yeni körpu salınması, eyni zamanda xəbərdaredici, qadağanedici, üstünlük bildirən kimi yol nişan işarələrinin metal dayaqlar üzərində qoyulması kimi işlər yer alır.

Oxşar layihələr

Layihələr