Construction and installation works of Tulallar-Zurnabad-Ganja settlement, around Karamli and Gushchu village

Client name

AzerGold CJSC

Work done

Construction and installation of roads

Project location

Tulallar-Zurnabad-Ganja settlement

“AzerGold” QSC-nin müxtəlif sahələrinin əlaqələndirilməsi üçün avtomobil yollarının (TülallarZurnabad-Gəncə Qəsəbəsi, Kərəmli kənd ətrafı, Quşçu kənd ətrafı) tikinti quraşdırma işləri Cəmiyyətimiz tərəfindən icra olunmaqdadır. Görülən öhdəliklər siyahısında 24 km uzunluğu olan V-ci dərəcəli avtomobil yolunun tikintisi ilə yanaşı yol ətrafı mövcud olan elektrik xətlərinin, qaz borularının və su xətlərinin bərpası və yeni xətlərin çəkilməsi, 6-24m uzunluğunda 4 yeni körpu salınması, eyni zamanda xəbərdaredici, qadağanedici, üstünlük bildirən kimi yol nişan işarələrinin metal dayaqlar üzərində qoyulması kimi işlər yer alır.

Oxşar layihələr

Projects